oe logo 2

œ Operation Education

[Post only in Dutch for now]

œ Operation Education voedt de beweging gericht op een revolutie in het onderwijs.

We creëren schaalbare oplossingen waardoor mensen in staat zijn betere, bewustere beslissingen te nemen over onderwijs. Om zo gewoonten te doorbreken, systemen en processen te reorganiseren en uiteindelijk het oneindige potentieel van de mensheid te ontketenen.

Meer informatie vind je op de website van Operation Education

Oneindig potentieel

We focussen op veranderingen in het onderwijs, op het transformeren van onderwijssystemen zelfs. Tijden veranderen, en onze onderwijssystemen moeten bij de veranderende tijden aansluiten. Wij geloven dat onderwijs iedereen moet voorbereiden op deze snel veranderende samenleving – en beter nog: hen in staat stellen hun eigen toekomst vorm te geven, hun eigen waardevolle samenleving te ontwerpen.

Ons ultieme doel is het ontketenen van het oneindige potentieel van mensen, van de mensheid. Het geeft ons richting, en we zullen er alles aan doen om het proces te vergemakkelijk om daar te komen.

Proces voor verandering

Systemen worden gevormd door mensen, mensen die beslissingen nemen. Wij maken het mogelijk dat zij betere, bewustere keuzes maken met betrekking tot onderwijs – keuzes die ze maken als ouder, leraar, schoolleider, politicus of student.

Hiervoor gebruiken we een 4-stapsproces dat we aan het testen en valideren zijn en er zo uitziet:operation education

We nemen mensen, communities, mee in dit proces. Het proces dat begint bij loslaten, loslaten van onze gewoonten nadat we ons bewust zijn geworden van het ‘waarom’ daarachter. Waarom bijvoorbeeld hebben we jaarklassen? Waarom gestandaardiseerde testen? Waarom hogere en lagere scores, waarom classificaties? Waarom een lange zomervakantie? Waarom één norm voor alle kinderen? Er zijn zoveel vragen te stellen over leren en onderwijs. En op basis van de antwoorden op deze vragen, de achtergrond ervan, kunnen we bewustere keuzes maken, kunnen we gewoonten doorbreken.

Als we dan het huidige systeem, of elementen daarvan, kunnen loslaten, kunnen we bij onszelf nagaan wat het doel van onderwijs is, voor jouw persoonlijk, voor de community. Als je helemaal opnieuw zou mogen beginnen, welk systeem zou je dan creëren, wat vind je belangrijk om te leren, hoe past dat in de snel veranderende wereld van vandaag en morgen, wat is het doel van jouw onderwijs?

Pas dan kunnen we keuzes maken uit de vele en diverse onderwijsvormen die bestaan, kunnen we leeromgevingen kiezen die passen bij onze visie op onderwijs. En zodoende ontstaat vraag naar die onderwijsvormen, vraag naar nieuwe onderwijsvormen, en is er grond voor het versterken en opschalen daarvan.

En dan brengen we verandering van systemen teweeg en creëren we ruimte voor iedereen, ruimte om tot volle bloei te komen, om van waarde te zijn voor jezelf en voor de samenleving.

Een begin

We hebben al veel positieve feedback ontvangen op het model. Maar we zijn er nog niet, nog lang niet. We moeten echt begrijpen hoe gedragsverandering kan worden bereikt en hoe de dingen die we maken snel kunnen schalen. Dus dit is slechts een begin!

De enige manier om ons doel te bereiken is naar ons idee het creëren van schaalbare oplossingen, zodat iedereen, over de hele wereld, daar gebruik van kan maken. Op weg naar ontketening van het oneindige potentieel van mensen en de mensheid.

Lees meer over onze activiteiten en ervaringen op ons blog.

Published by

Claire Boonstra

Claire Boonstra, founder of Operation Education - feeding the movement to revolutionize education. I have lived many different roles in life - as a student, engineer, corporate employee, wintersports-blogger, strategic marketing manager, mobile future event organizer, augmented reality startup co-founder and now an education reformer and public speaker. But I am also a mother of three young children, a daughter, wife, sister, utopist dreamer, asker of difficult questions, visionary, improv dancer, skier, former glider pilot – and most of all a human being in search of how I can best balance my three main priorities in life: my family, my personal wellbeing and my mission to feed the movement to revolutionize education.

2 thoughts on “œ Operation Education”

 1. I am 84 now and it is only now that I sometimes see/feel a glimpse of the kind of person I really am or might have been . That was not possible before because nobody ever “saw” me . I am not saying so out of the sentiment of being a victim . Most of the people who couldn’t see me were never really seen i.e. intrinsically valued ,loved , themselves so how could they possibly have seen me ? I am not only speaking about “formal” education here but about the culture I grew up in as a whole . With , of course , my parents as the most influencial . So I want to stress that operation education cannot limit itself to schools .

 2. Hallo Claire,
  Ik heb genoten van jouw presentatie over ‘Het waarom in het onderwijs’. Toevallig … hoewel, toevallig? … stel ik mijzelf ook vaak de vraag waarom ons onderwijs is zoals het is. Op Aruba werk ik op de opleiding voor mensen die graag onderwijzer willen worden. Ik ben echter geen ‘onder – wijskundige’, maar een pedagoog, met als specialisatie ‘Opleiding en Voorlichting in Organisaties’. Ik heb dan ook nogal eens een behoorlijk ander inzicht in hoe je educatie zou kunnen inrichten dan mijn ‘onder-wijskundige’ collega’s.

  Enige jaren geleden ben ik op zoek gegaan naar de ‘roots’ van het onderwijs zoals wij dat kennen. Deze ‘roots’ (b)leken bij onze buren te liggen. Toen onze buren nog geen Duitsland heetten, maar Pruisen, hebben zij (als eersten ter wereld) een systematisch verplicht onderwijssysteem ingericht. Wereldwijd, ook voor Nederland, werd dit onderwijssysteem gezien als een prima blauwdruk, het paste ook prima in de ‘moderne samenleving’, maar vooral bij de behoefte aan arbeiders die voldoende basiskennis en -vaardigheden moesten hebben om simpel werk (onder andere met machines) uit te voeren en eenvoudige bevelen op te volgen … en vooral … daar vrede mee te hebben!

  Onder andere in Amerika was men erg onder de indruk van het Pruisische onderwijssysteem, Horace Mann studeerde ook in Pruisen en heeft het systeem naar Amerika overgebracht – onder andere door diverse mensen ook in Pruisen te laten opleiden. Bijvoorbeeld mevrouw Peabody, die in Amerika één van de grondleggers was van de “Kindergarten”.

  Ik hoop dat deze bovenstaande info informatief was.

  Met vriendelijke groet vanuit Aruba,
  Tae Harte, docent IPA (Instituto Pedagogico Arubano)

Leave a Reply to Daniel Jansen Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *