We have to educate for value, not for tests. You can accelerate the change, here’s how.

Value is a verb – it’s the positive things you do

Let’s take a bit of distance from your everyday life, and look at society as a whole. In an ideal world, everybody has value for society. And everybody wants to be valued by others, no matter who you ask. Value is not only about money. People who have value for society are people who care, who inspire, who lead, solve, develop, create, teach, give, organize, research, design, develop, repair, reflect, help, protect, connect, create, improve, who make something grow, who make something beautiful, who make you happy or smile…

These are all verbs. It is not about what you have (money, or knowledge) or your title (status), it is how you use yourself as a tool to make things better. People who are valued, are people who do positive things. To use yourself as a tool, you have to first understand yourself and your strenghths.

Value is very personal. Everybody is capable of having value for society, irrespective of your age, IQ, school grades, income, diplomas, location, race or religion. Continue reading We have to educate for value, not for tests. You can accelerate the change, here’s how.

œ Operation Education

[Post only in Dutch for now]

œ Operation Education voedt de beweging gericht op een revolutie in het onderwijs.

We creëren schaalbare oplossingen waardoor mensen in staat zijn betere, bewustere beslissingen te nemen over onderwijs. Om zo gewoonten te doorbreken, systemen en processen te reorganiseren en uiteindelijk het oneindige potentieel van de mensheid te ontketenen.

Meer informatie vind je op de website van Operation Education

Oneindig potentieel

We focussen op veranderingen in het onderwijs, op het transformeren van onderwijssystemen zelfs. Tijden veranderen, en onze onderwijssystemen moeten bij de veranderende tijden aansluiten. Wij geloven dat onderwijs iedereen moet voorbereiden op deze snel veranderende samenleving – en beter nog: hen in staat stellen hun eigen toekomst vorm te geven, hun eigen waardevolle samenleving te ontwerpen.

Ons ultieme doel is het ontketenen van het oneindige potentieel van mensen, van de mensheid. Het geeft ons richting, en we zullen er alles aan doen om het proces te vergemakkelijk om daar te komen.

Proces voor verandering

Systemen worden gevormd door mensen, mensen die beslissingen nemen. Wij maken het mogelijk dat zij betere, bewustere keuzes maken met betrekking tot onderwijs – keuzes die ze maken als ouder, leraar, schoolleider, politicus of student.

Hiervoor gebruiken we een 4-stapsproces dat we aan het testen en valideren zijn en er zo uitziet:operation education

We nemen mensen, communities, mee in dit proces. Het proces dat begint bij loslaten, loslaten van onze gewoonten nadat we ons bewust zijn geworden van het ‘waarom’ daarachter. Waarom bijvoorbeeld hebben we jaarklassen? Waarom gestandaardiseerde testen? Waarom hogere en lagere scores, waarom classificaties? Waarom een lange zomervakantie? Waarom één norm voor alle kinderen? Er zijn zoveel vragen te stellen over leren en onderwijs. En op basis van de antwoorden op deze vragen, de achtergrond ervan, kunnen we bewustere keuzes maken, kunnen we gewoonten doorbreken.

Als we dan het huidige systeem, of elementen daarvan, kunnen loslaten, kunnen we bij onszelf nagaan wat het doel van onderwijs is, voor jouw persoonlijk, voor de community. Als je helemaal opnieuw zou mogen beginnen, welk systeem zou je dan creëren, wat vind je belangrijk om te leren, hoe past dat in de snel veranderende wereld van vandaag en morgen, wat is het doel van jouw onderwijs?

Pas dan kunnen we keuzes maken uit de vele en diverse onderwijsvormen die bestaan, kunnen we leeromgevingen kiezen die passen bij onze visie op onderwijs. En zodoende ontstaat vraag naar die onderwijsvormen, vraag naar nieuwe onderwijsvormen, en is er grond voor het versterken en opschalen daarvan.

En dan brengen we verandering van systemen teweeg en creëren we ruimte voor iedereen, ruimte om tot volle bloei te komen, om van waarde te zijn voor jezelf en voor de samenleving.

Een begin

We hebben al veel positieve feedback ontvangen op het model. Maar we zijn er nog niet, nog lang niet. We moeten echt begrijpen hoe gedragsverandering kan worden bereikt en hoe de dingen die we maken snel kunnen schalen. Dus dit is slechts een begin!

De enige manier om ons doel te bereiken is naar ons idee het creëren van schaalbare oplossingen, zodat iedereen, over de hele wereld, daar gebruik van kan maken. Op weg naar ontketening van het oneindige potentieel van mensen en de mensheid.

Lees meer over onze activiteiten en ervaringen op ons blog.